Osobnosti Gymnázia 2023

Vedúci predmetových komisií Gymnázia Považská Bystrica a zástupcovia Žiackej školskej rady posúdili 48 nominácií v projekte Osobnosť Gymnázia a zhodli sa na 16 študentoch, ktorých posunuli do finálového výberu. Z nich správna rada AD ASTRA n.o. vybrala osem. Partneri podujatia im odovzdali ocenenia na slávnostnom finále 26. mája 2023. Predstavujeme Vám ich:

Samuel Boško

Samuel Boško

Študent 4. B. Bol 4 roky spoľahlivým a aktívnym členom Žiackej školskej rady, posledný rok podpredsedom. Viedol tím filmárov pri nakrúcaní propagácie školského merchu a zapojil sa aj pri tvorbe propagačného videa školy. V rámci Rady mládeže trenčianskeho kraja sa zúčastnil na akreditovanom vzdelávaní Mladý líder a neskôr v mene rady viedol výjazdové rokovanie na zjazde mládežníckych organizácii kraja v Prievidzi. Kultúrne sa podieľa na živote školy, na stretnutí generácii, koledovaní dobrej noviny, vianočnom ladení, ale aj vystúpení na charitatívnom Štuchafeste. Je aktívny v cirkevných a komunitných projektoch. Slúži v ECAV a do Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci chodí tešiť ľudí v jeseni ich života svojou hrou na klavír. Tóny jeho organovej hry zazneli aj na Oxfordskej univerzite, kam bol pozvaný vďaka postupu vo výbere do úzkeho kruhu uchádzačov z celého sveta v odbore organ, história a politika. S projektom Spojme hlavy získal pre školu z nórskych grantov 500€ na obnovu knižnice. Zorganizoval prednášku o štúdiu v zahraničí so študentkou z prestížnej univerzity Sciences Po Paris. Pripravil a viedol interaktívne prednášky o Európskej únii pre študentov. Bol členom okrskovej volebnej komisie pre Referendum 2023. Zúčastnil sa vzdelávacieho programu Akadémia veľkých diel. Je úspešným riešiteľom Olympiády v kritickom myslení. V júni nastupuje na stáž do Európskeho parlamentu k poslancovi Ivanovi Štefancovi. Cenu Osobnosť Gymnázia 2023 mu odovzdal Ing. Jaroslav Ďurkovský, generálny riaditeľ IMC Slovakia, s. r. o.

Marek Hajdík

Marek Hajdík

Študent 4. C. Je zapojený do projektu Rovesnícke vzdelávanie. Podporuje a pomáha tímu SOČ v skupine projekt. Sám sa v minulom školskom roku umiestnil v krajskom kole na 3. mieste v oblasti matematika, fyzika. Participoval na stredoškolskej odbornej činnosti v oblasti didaktické technológie, tvorba učebných pomôcok, ktorá v roku 2022 vyhrala 1. miesto v celoslovenskom kole. Pracuje aktívne a spoľahlivo v školskom parlamente. Podieľa sa na realizácii školského Merchu. Vypracoval projektu na bio odpad na našej škole. Zapája sa do všetkých aktivít v triednom kolektíve a je ho vidno pri organizácii školských podujatí. Je aktívny v projekte DofE (The Duke of Edinburgh's Award) ako DofE ambasádor. Zapája sa do komunitných projektov. Je členom Dychovej hudby Mošteňanka. aktívne pomáha pri starostlivosti o zvieratá v lese a pri čistení lesných studničiek a chodníkov. Zúčastňuje sa dobrovoľných akcií pre skrášlenie miestneho prostredia. V roku 2022 bol jedným z finalistov na ocenenie Osobnosť Gymnázia. Cenu Osobnosť Gymnázia 2023 mu odovzdala Ing. Kristína Lang, správkyňa NADÁCIE MEDEKO.

Oliver German

Oliver German

Študent 3. A. Reprezentuje školu v ekonomických súťažiach. V Krajskom kole Ekonomickej olympiády obsadil 1. miesto. Spolu s tímom riešiteľov obsadil 4. miesto v celoslovenskom kole Európskej súťaže v štatistike, ktorú organizuje EUROSTAT. V tímovej súťaži Generácia EURO, ktorú organizuje Národná banka Slovenska, postúpil do celoslovenského kola. Ako člen študentskej firmy, programu, ktorý zastrešuje Junior Achievement Slovensko, obsadil 3. miesto v kategórii Manažérsky tím a 3. miesto v kategórii Virtuálna firemná komunikácia na Veľtrhu podnikateľských talentov. V krajskom kole vedomostnej súťaže o Európskej únii, ktorú organizuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku obsadil 1. miesto. V súťaži Mladý Európan postúpil na celoslovenské kolo. Cenu Osobnosť Gymnázia 2023 mu odovzdal Mgr Martin Pavlík, konateľ PARTNER PROGRESS, s.r.o.

Zuzana Jakubová

Zuzana Jakubová

Študentka 2. A. Pre výnimočné študijné výsledky ju vedenie školy preradilo priamo do 2. ročníka. Je aktívna v školských aj komunitných projektoch. Úspešne sa zúčastnila na súťaži Fyzikálny náboj a je úspešnou riešiteľkou Olympiády zo slovenského jazyka. Je hlavným grafikom školského časopisu Rozhľad. Okrem toho do časopisu prispieva aj ako článkami a fotografiami. Zúčastňuje sa na konferenciách mládežníckych parlamentov. Založila občianske združenie Kockáči, ktoré ponúka doučovanie pre žiakov základných a stredných škôl zadarmo a zároveň pracovnú skúsenosť pre študentov gymnázia. S projektom Kockáči získala ocenenie Mladý talent Považskej Bystrice 2022. Cenu Osobnosť Gymnázia 2023 jej odovzdal Ing.Václav Barbosa, konateľ Vaša Lekáreň u Broja - ProLife Centrum, s.r.o

Andrea Babíncová

Andrea Babíncová

Študentka 2. C. Zapája sa do mimoškolských aj komunitných aktivít. Je členkou Žiackej školskej rady a spolu-zakladala krajský mládežnícky parlament. Je členkou podporného tímu a nastupujúca šéfredaktorka časopisu Rozhľad, je redaktorkou a moderátorkou v TV Rozhľad. Moderuje aj mimo školy (napr. ples) zapojila sa do projektov umelecké popoludnie, divadelná akadémia a Deň otvorených dverí. Doučuje slovenský jazyk pre neziskovú organizáciu KOCKÁČI. Úspešne reprezentuje školu v súťažiach. Po dva roky obsadila 2. miesto v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína, v súťaži Majster rétor sa umiestnila na 1. mieste, minulý rok skončila druhá. V súťaži Rétoricky Uhrovec obsadila 1. miesto a skončila 4. v celoslovenskom kole. Ďalšie prvé miesta získala v Petržalských súzvukoch, Hodžovom novinovom článku, Poetickej Ľubovni, Cene Dominika Tatarku. Kvalitné umiestnenia získala v projektoch Ministerstva obrany a Denníka. Umiestnila sa druhá v projekte Erasmus v Litve zameranom na žurnalistiku. Vďaka svojim textom sa dostala medzi piatich Slovákov, ktorí absolvovali vzdelávací program v Litve. Je laureátkou ocenenia Mladý talent 2022 v kategórii literárno-dramatické umenie. Andrea bola v čase odovzdávania ocenení na medzinárodnej konferencii Road to Recovery, ktorej súčasťou je slávnostné vyhodnotenie esejistickej súťaže kde sa umiestnila. Ocenenie jej odovzdáme pri inej príležitosti.

Pavol Ragula

Pavol Ragula

Študent 2. C. Aktívne pracuje v Žiackej školskej rade, zapája sa do prípravy a organizácie školských akcií napr. Deň otvorených dverí. Je redaktorom školského časopisu Rozhľad. V súťaži Štúrovo pero získal prémiovú cenu ministerky kultúry v kategórii individuálne príspevky stredoškolákov. Je zapojený do projektu The Duke of Edinburgh's Award (DofE) na striebornej úrovni. Je ambasádorom DofE a Unicef. Je aktívny športovec, držiteľ národného rekordu v silovom trojboji a majster SR v niekoľkých ďalších disciplínach. Cenu Osobnosť Gymnázia 2023 mu odovzdal Ing. Vladimír Kollár, manažér personalistiky thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.

Adrián Horný

Adrián Horný

Študent 1. C. Úspešne reprezentuje školu vo vedomostných a športových súťažiach. Získal 2. miesto v krajskom kole biologickej olympiády a postúpil na celoslovenské kolo, kde bol úspešný riešiteľ. Je účastníkom The Duke of Edinburgh's Award (DofE) na bronzovej úrovni. Reprezentuje školu na šachových súťažiach. Spolupracuje so žiackym poradným výborom na reforme kurikula v projekte, ktorý zastrešuje Štátny pedagogický ústav. Cenu Osobnosť Gymnázia 2023 mu odovzdala Mgr. Renáta Sádecká, PhD. marketingová pracovníčka IMAO electric, s. r. o.

Alex Varhaník

Alex Varhaník

Študent 1. C. Úspešne reprezentuje školu vo vedomostných a športových súťažiach. Aktívne sa zapája do mimoškolských projektov. Spolupracuje so žiackym poradným výborom na reforme kurikula v projekte, ktorý zastrešuje Štátny pedagogický ústav. Vzorne si vykonáva funkciu predsedu triedy. Je účastníkom The Duke of Edinburgh's Award (DofE) na bronzovej úrovni. V súťaži EXPERT Geniality Show získal 2. miesto na Slovensku ( z 233 žiakov) v téme Od Dunaja k Tatrám, 1. miesto na Slovensku ( z 322 žiakov) v téme Svetobežník a 1. miesto na Slovensku (z 1011 žiakov) v celkovom počte bodov. Je úspešný šachista, reprezentuje školu na šachových súťažiach.; Cenu Osobnosť Gymnázia 2023 mu odovzdal MUDr. Igor Steiner, MPH, zástupca primátora mesta Považská Bystrica.

Finalisti 2023

Predstavujeme finalistov 2023, ktorých vedúci predmetových komisií v spolupráci so Žiackou školskou radou vybrali spomedzi 48 nominácií ako najlepších kandidátov na ocenenie. Týmto ôsmim sa ocenenie neušlo, ale fakt, že sa dostali do finále svedčí o ich výnimočných kvalitách.

Lucia Kodríková

Lucia Kodríková

Študentka 4. B. Pôsobila tri roky ako šéfredaktorka školského časopisu Rozhľad – Pod jej vedením získal Rozhľad 1. miesto Pro Slavis a 3x Zlaté Štúrovo pero. V kategórii Individuálne príspevky redaktorov sa umiestnila 2x v top 10 na Slovensku. Umiestnila sa medzi 3 najlepšími redaktormi v individuálnych príspevkoch na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov MED ART. Spolupracovala na organizácii dejepisnej exkurzie do Francúzska pre žiakov gymnázia. Zapája sa do komunitných projektov v obci Prosné, napr. do organizácie podujatí, spolupracuje pri Tvorba hry Moje Prosné, je zapojená do projektu Spojme hlavy. Je spoluzakladateľkou mládežníckeho parlamentu v obci Prosné a pôsobí ako redaktorka v celoslovenskom študentskom časopise Hmota. V škole má vynikajúci prospech a prístup k povinnostiam. Je laureátkou ocenenia Osobnosť Gymnázia 2022.

David Jahôdka

David Jahôdka

Študent 4. B. 4 roky pôsobil ako šéf grafikov školského časopisu Rozhľad. Jeho zodpovedný prístup k tvorbe časopisu sa odrazil v hodnoteniach na celoslovenských súťažiach Štúrovo pero, a Pro Slavis. V každom ročníku vyzdvihli kvalitu, profesionalitu a originalitu grafiky. Zapája sa do mimoškolských a komunitných projektov, napr. Stretnutie generácií, Dobrá novina na škole, Umelecké popoludnie, Školská akadémia. Študuje s výborným prospechom, pomáha spolužiakom. Je laureátom ocenení Mladý talent Považskej Bystrice 2022 a Osobnosť Gymnázia 2022.

David Kršík

David Kršík

Študent 3. A. V Žiackej školskej rade zastupuje záujmy študentov. Pripravoval a organizoval študentské simulované voľby. Pomáha mladším študentom s prípravou na Olympiádu kritického myslenia, odovzdáva im svoje skúsenosti z celoštátneho kola, kde v minulom školskom roku obsadil 3. miesto. Absolvoval stáž v Inštitúte pre dobre spravovanú spoločnosť, kde v projekte Demagóg overoval a analyzoval výroky politikov. Je aktívny v komunitných projektoch. Bol členom okrskovej volebnej komisii pre Referendum 2023. Úspešne reprezentuje školu v súťažiach. Umiestnil sa na 1. mieste v krajskom kole Olympiády ľudských práv (a postúpil do celoštátneho kola); na 4. mieste v celoštátnom kole Európskej súťaže v štatistike. Je prezidentom študentskej firmy, ktorá sa umiestnila na Veľtrhu podnikateľských príležitostí Junior Achievement Slovensko na 3. mieste v kategórii Manažérsky tím a na 3. mieste v kategórii Virtuálna komunikácia. Zúčastnil sa mnohých ďalších súťaží, napr. Generácia €uro, Ekonomická olympiáda, Dejepisná súťaž gymnázií, Fyzikálny náboj, Olympiáda kritického myslenia, Finančná olympiáda, programátorská súťaž PythonCup, Dejepisná súťaž tímov zo slovenských a českých gymnázií. Je laureátom ocenenia Osobnosť Gymnázia 2022.

Martin Haninec

Martin Haninec

Študent 3. B. Je zapojený do projektu Rovesnícke vzdelávanie. Zapojil sa do prípravy a organizácie Dňa otvorených dverí. Vzorne reprezentuje školu na Olympiádach. V krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku sa pravidelne umiestňuje na hodnotených miestach.

Alexandra Karvašová

Alexandra Karvašová

Študentka Septimy. Je aktívna členka Žiackej školskej rady a jej niekoľkoročná predsedníčka Podieľa sa na tvorbe a realizácii školského Merchu. Spoluorganizuje školské projekty ako napríklad participatívny rozpočet, Vianočné ladenie, Deň otvorených dverí. Úspešne sa zapája do vzdelávacích aj komunitných projektov. Dosiahla zlatú – najvyššiu, úroveň programu The Duke of Edinburgh's Award (DofE) a je aktívna a spoľahlivá DofE ambasádorka. Umiestnila sa na 3. mieste v krajskom kole SOČ v kategórii zdravotníctvo a farmakológia, na 1. mieste v krajskom kole súťaže Mladý Európan s postupom na celoslovenské kolo. Na Veľtrhu podnikateľských talentov obsadila s tímom firmy Hinge dve 3. miesta. V krajskom kole Olympiády kritického myslenia sa umiestnila na 3. mieste. Ako šéfredaktorka časopisu Rozhľad získala s tímom trikrát 1. miesto v súťaži Pro Slavis a trikrát Zlaté Štúrovo pero, najvyššie celoslovenské ocenenie pre stredoškolské časopisy. Dvakrát sa umiestnila v top 10 v kategórii individuálne príspevky redaktorov. Spravuje sociálne siete školy (Facebook, Instagram). Je spoluzakladateľkou krajského mládežníckeho parlamentu (KMP), a zastáva v ňom funkciu podpredsedníčky. Reprezentuje školu na krajských a celoslovenských stretnutiach predsedov školských a mládežníckych parlamentov. Úspešne ukončila jazykovú školu štátnou skúškou z anglického jazyka (C1) a doučuje angličtinu ako lektorka v neziskovej organizácii KOCKÁČI. Je laureátkou ocenenia Osobnosť Gymnázia 2021 a 2022.

Jakub Buzalka

Jakub Buzalka

Študent 2. C. Počas svojho štúdia reprezentuje našu školu v tímových matematických a fyzikálnych súťažiach ako sú Matematický náboj, Fyzikálny náboj, Košický matboj, ktoré majú charakter celoštátnej a aj medzinárodnej súťaže. Naša škola aj jeho zásluhou vždy dosahuje výborné umiestnenia. V šk. roku 2021/2022 bol úspešným riešiteľom krajského kola matematickej aj fyzikálnej olympiády vo svojej vekovej kategórii a úspešný riešiteľ krajského kola matematickej olympiády v kategórii A pre 4.ročník gymnázia, teda o 2 kategórii vyššia úroveň. V šk. roku 2022/2023 obsadil 3. miesto na krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategória A pre 4.ročník gymnázia a postúpil do celoštátneho kola. Na celoštátnom kole bol úspešným riešiteľom a bol vybraný na sústredenie pre výber reprezentácie SR na Medzinárodnú fyzikálnu olympiádu. Umiestnil sa na 8. mieste v celoštátnom kole biologickej olympiády, získal striebro a bronz v medzinárodnej olympiáde mladých vedcov IJSO, v experimentálnej časti získal 3. miesto na svete v absolútnom poradí. Jakub doučuje matematiku a fyziku pre neziskovú organizáciu KOCKÁČI. Je laureátom ocenenia Osobnosť Gymnázia 2022.

Adela Bošková

Adela Bošková

Študentka Kvinty. Dosahuje výborný prospech napriek individuálnemu študijnému plánu, ktorý je pre ňu zo zdravotných dôvodov nutnosťou. Je 5. rok aktívna redaktorka školského časopisu Rozhľad, pracuje pre školskú televíziu TV Rozhľad, zapojila sa do organizácie Dňa otvorených dverí, účinkovala na Umeleckom popoludní a na divadelnej školskej akadémii. Dosiahla bronzovú úroveň The Duke of Edinburgh's Award (DofE). Obsadila 2. miesto v krajskom kole súťaže Mladý moderátor. Získala cenu poroty na celoslovenskom kole moderátorskej súťaže Sárova Bystrica, 2. miesto v regionálnom kole Hviezdoslavovho Kubína, bola jednou z troch finalistiek medzi redaktormi v individuálnych príspevkoch na celoslovenskej súťaži stredoškolských časopisov MED ART. Je absolventkou školenia Mladý líder a pracuje pre Radu mládeže Trenčianskeho kraja. Aktívne sa venuje baletu, vystupovala v predstaveniach Luskáčik v divadle v Žiline a v Považskej Bystrici, pripravuje sa na predstavenie Rómeo a Júlia a Zlatý kľúčik. Je laureátkou ocenenia Osobnosť Gymnázia 2021 a 2022.

Lila Manišová

Lila Manišová

Študentka Tercie. Aktívne sa zapája do školských aj mimoškolských aktivít, napr. Deň otvorených dverí, maľovanie školských priestorov, príprava kulís a kostýmov do divadielka, Mikulášske predstavenie. Prispieva do školského časopisu Rozhľad. Moderovala Stretnutie generácií.

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie