Osobnosti Gymnázia 2022

Vedúci predmetových komisií Gymnázia Považská Bystrica posúdili 33 nominácií v projekte Osobnosť Gymnázia a zhodli sa na 12 študentoch, ktorých posunuli do finálového výberu. Z nich správna rada AD ASTRA n.o. vybrala a ocenila osem. Predstavujeme Vám ich:

Adela Bošková

Adela Bošková

Je študentkou kvarty, je aktívna redaktorka časopisu Rozhľad, zorganizovala 3x online hodinové vzdelávacie prednášky o poruchách príjmu potravy v Mestskom študentskom parlamente, pracuje dobrovoľne v charite, pracuje na bronzovej úrovni DofE, vo voľnom čase sa venuje aktívne baletu - bola medzi sólistami na predstavení Snehová kráľovná v kine Mier, hre na klavír - absolvuje v ZUŠ, ručne vyrába obojky pre zvieratká, maľuje, háčkuje a venuje sa výcviku servisného psa. Medzi jej úspechy patrí 3. miesto v okresnom kole Rétorický Uhrovec, účasť na okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína a súťaži Matematický klokan. Cenu Osobnosť Gymnázia 2022 jej odovzdala JUDr. Lucia Bušfy, Konateľka, Legal Point s.r.o.. Adela získala ocenenie Osobnosť Gymnázia aj v roku 2021.

Jakub Buzalka

Jakub Buzalka

Je študentom 1.C triedy. Hoci je Jakub na gymnáziu ešte len necelý rok, preukazuje mimoriadne výsledky v matematických a fyzikálnych súťažiach a nemá problém podeliť sa o svoje vedomosti so spolužiakmi, ktorých intenzívne doučuje. Píše články pre Rozhľad a Obzor. Medzi jeho úspechy patrí: strieborná medaila v individuálnej súťaži IJSO medzinárodné kolo + bronzová medaila za 3. najlepší experiment na svete; MO krajské kolo kat. A, C - úspešný riešiteľ; FO domáce kolo kat. D, postup do krajského kola; CHO školské kolo kat. C - úspešný riešiteľ, postup do krajského kola; Tímová matematická súťaž náboj - 327. na svete; Gymnaziálny šachový turnaj 4. miesto. Cenu Osobnosť Gymnázia 2022 mu odovzdala Ing. Mária Kojnoková, Personalistka, IMAO electric, s. r. o..

David Kršík

David Kršík

Je študentom 2.A triedy. okrem výborných študijných výsledkov sa prezentuje aj ako študent, ktorý ochotne pre spolužiakov vybaví a dohodne s vyučujúcimi rôzne záležitosti, týkajúce sa vyučovacieho procesu a má vplyv na pozitívnu pracovnú atmosféru v triede. Je jedným z najaktívnejších členov žiackej školskej rady - z veľkej časti spísal nový štatút ŽŠR a taktiež zastrešuje aj voľby do ŽŠR. Okrem toho aj vzorne zastupuje celý druhý ročník a podnety od študentov promptne predkladá na zasadnutiach. Venuje sa predmetovým olympiádam, v ktorých dosahuje výborné výsledky na celoštátnej úrovni. Reprezentoval gymnázium na celoslovenských aj medzinárodných konferenciách: Účasť na konferencii modelového európskeho parlamentu, účasť na školení Verejná správa očami mladých, účasť na súťažiach generácia €uro, finančná olympiáda, python cup, matematický klokan, matematický náboj, fyzikálny náboj, Ibobor. Medzi jeho úspechy patrí: 1. miesto krajské kolo a postup do celoslovenského kola- Ekonomická olympiáda; 1. miesto krajské kolo a postup do celoslovenského kola- Olympiáda kritického myslenia; 7. miesto krajské kolo a postup do celoslovenského kola- Olympiáda ľudských práv. Cenu mu odovzdal Oldřich Vaňous, Riaditeľ AD ASTRA n.o.. Cenu za Jakuba prevzala Alexandra Karvašová. Jakub sa nemohol slávnostného finále zúčastniť. Práve v deň odovzdávania ocenení postúpil do finále celoslovenského kola Olympiády z kritického myslenia. Skončil na výbornom treťom mieste. Gratulujeme.

Alexandra Karvašová

Alexandra Karvašová

Je študentkou sexty. Už 3. rok úžasne plní svoje ambiciózne ciele. V kvarte úspešne ukončila bronzovú úroveň DofE, v kvinte striebornú úroveň a teraz v sexte plní zlatú úroveň. V rámci DofE dobrovoľníctva pôsobí ako DofE ambasádorka na našej škole. Posilňuje dofácku komunitu a je "pravou rukou" koordinátorky DofE. Vďaka jej inteligencii, šikovnosti, pracovitosti a ochote je radosť s ňou spolupracovať. Pre ostatných Dofákov, respektíve všetkých študentov môže byť vzorom a inšpiráciou. Je predsedníčkou študentského parlamentu na našej škole. Jej húževnatosť, podpora, cieľavedomosť a spoľahlivosť sa vo významnej miere odzrkadlila v celkovom fungovaní študentského parlamentu. Je spoluautorkou školského Merchu a organizuje i jeho predaj, organizovala počas online vzdelávania online besedy s absolventmi gymnázia pre študentov, háji záujmy študentov na škole a dôstojne ich komunikuje s vedením. Zúčastnila sa Medzinárodnej konferencie Európskeho mládežníckeho parlamentu. Spolupracuje s Mestským študentským parlamentom, je členkou poradného výboru Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre tvorbu stratégie pre školstvo. Medzi jej úspechy patrí: šéfredaktorka časopisu Rozhľad - ktorý získal 1. miesto v celoslovenskej súťažiach Pro Slavis a Štúrovo pero; nominácia medzi 10 najlepších individuálnych redaktorov školských časopisov na Slovensku, Zlaté Dofe, Matematický klokan - percentil 98. Cenu jej odovzdal Ing.Václav Barbosa, Konateľ, Vaša Lekáreň u Broja - ProLife Centrum,s .r.o. Alexandra získala ocenenie Osobnosť Gymnázia aj v roku 2021.

Valéria Kvaššayová

Valéria Kvaššayová

Je študentkou 3.C triedy. Aktívne pracuje v Študentskom parlamente a školskom časopise Rozhľad. V tomto šk.roku dosiahla vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach: Olympiáda zo slovenského jazyka - krajské kolo 1.miesto, celoslovenské kolo - 3.miesto; Stredoškolská odborná činnosť - v odbore životné prostredie - krajské kolo 1.miesto, celoštátna prehliadka - úspešný riešiteľ; Veľtrh podnikateľských talentov, celoštátna prehliadka študentských firiem - člen manažmentu študentskej firmy - Finančné riadenie 2.miesto, Výročná správa - 3.miesto. Vedomostná medzinárodná súťaž Expert (slovenské meranie) - z 593 účastníkov celkové umiestnenie 2.miesto ( Mozgolamy - 5.miesto, Do you speak English? - 6.miesto); Matematický náboj - tímová súťaž v riešení úloh - 32.miesto zo 116 tímov. Cenu jej odovzdal Doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD, Primátor Mesta Považská Bystrica. Valéria získala ocenenie Osobnosť Gymnázia aj v roku 2021.

Dávid Jahôdka

Dávid Jahôdka

Je študentom 3.B. Bol lídrom tímu, ktorý zvíťazil na krajskej aj celoslovenskej prehliadke Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Didaktika, tvorba didaktických pomôcok. Vytvoril didaktické videá na biológiu - sériu videí s témou Fyziológia rastlín. Zúčastnil sa školského kola biologickej olympiády. Je aktívnym členom ŽŠR, podieľal sa na tvorbe propagačného videa k školskému merchu a je hlavným grafikom časopisu Rozhľad, ktorý získal pod jeho vedením Zlaté Štúrovo pero a 1.miesto na Pro Slavis. Taktiež sa zúčastňuje medzinárodnej súťaže Expert Geniality Show. Vo voľnom čase sa Dávid venuje hre na akordeón a navštevuje 2. stupeň ZUŠ. Je členom folklórneho súboru Považan. Ako akordeonista sa zúčastnil viacerých celoslovenských súťaží. Viackrát sa umiestnil medzi najlepšími hráčmi v zlatom pásme súťažiacich a obsadil tak 1. miesto v hre na akordeón. Medzi jeho úspechy ďalej patrí: Krajské kolo SOČ 1. miesto, Celoštátne kolo SOČ 1. miesto v kategórii Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie. Cenu mu odovzdala Ing. Kristína Lang, Správkyňa Nadácie MEDEKO.

Lucia Kodríková

Lucia Kodríková

Je študentkou 3. B triedy. Je šéfredaktorka časopisu Rozhľad, ktorý aj tento rok obhájil zlaté Štúrovo pero (najvyššie ocenenie pre stredoškolské časopisy) a taktiež vyhral aj súťaž Pro Slavis. Je jednou z najaktívnejších redaktoriek. Jej články si všimla aj porota na súťaži Štúrovo pero a dostala sa medzi 16 finalistov v kategórii individuálne príspevky stredoškolákov. Pravidelne prispieva do Považskobystrických noviniek. Je úspešnou riešiteľkou Stredoškolskej odbornej činnosti - získala v krajskom kole 1. miesto a postúpila na celoslovenské kolo. Medzi jej mimoškolské aktivity patrí tvorba a aktívne spravovanie obecnej web stránky, IG a FB; participácia na obecných podujatiach (podieľa sa na ich organizácii a informovaní spoluobčanov); je účastníčkou vzdelávacieho programu Spojme hlavy - Mladí komunitní lídri a pracuje na projekte, ktorý je jeho súčasťou. Cenu jej odovzdal Ing. Vladimír Kollár, Manažér personalistiky, thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s..

Nela Nikmon

Nela Nikmon

Je žiačkou 4.A. Pre komunitu školy i celého mesta sú najhodnotnejšie jej aktivity v rámci DofE Dobrovoľníctva. V 1.ročníku úspešne ukončila bronzovú úroveň, v 2.ročníku striebornú úroveň, v 3.ročníku začala pracovať na Zlate a je už len kúsok od ukončenia tejto úrovne. Bude prvou študentkou nášho gymnázia, ktorá v programe DofE dosiahla úplne maximum. Spočiatku ako členka, ale približne 2 roky už ako predsedníčka Mestského študentského parlamentu bola hlavnou (niekedy dokonca jedinou) organizátorkou množstva podujatí, z ktorých spomeniem napríklad Deň Zeme, Deň študentstva a najmä úspešný študentský charitatívny festival ŠTUCHAFEST /Ide o podujatie, kde sa striedajú hudobné vystúpenia a talk shows. Ľudia majú možnosť prispieť dobrovoľným príspevkom, ktorý po ukončení putuje osobe, ktorá to potrebuje. Každý rok sme týmto spôsobom mali možnosť pomôcť niekomu inému/. Nelka momentálne pripravuje už jeho 4. ročník, ktorý sa uskutoční 22.7.2022.
Nelka je zároveň aktívnou členkou Žiackej školskej rady, kde tiež preukazuje svoje výborné organizačné, komunikačné i technické zručnosti. Bola napríklad jednou z dvoch moderátoriek, ktoré viedli pravidelné online besedy s absolventmi našej školy. Tie sú k dispozícii na YouTube Rozhľadu.
Na platforme Spotify je možné nájsť jej vlastný podcast Pozastav sa, kde sa spolu s kamarátkou a rôznymi hosťami venovala takým aktuálnym témam ako duševné zdravie, ekológia, kritické myslenie a pod.
Je členkou projektového tímu Rady mládeže Trenčianskeho kraja a spolupodieľa sa na ich aktivitách, ale aj prináša nové/vlastné,
Cenu Osobnosť Gymnázia 2022 jej odovzdal Ing. Jaroslav Ďurkovský, Generálny riaditeľ IMC Slovakia, s. r. o..

Finalisti 2022

Predstavujeme finalistov 2022, ktorých vedúci predmetových komisií v spolupráci so Žiackou školskou radou vybrali spomedzi 33 nominácií ako najlepších kandidátov na ocenenie. Týmto štyrom sa ocenenie neušlo, ale fakt, že sa dostali do finále svedčí o ich výnimočných kvalitách.

Andrea Svitková

Andrea Svitková

Je žiačkou 3.C. Pravidelne sa zúčastňuje celoslovenských matematických súťaží ako je Matematický náboj a Matematický klokan. So svojim tímom na Matematickom náboji sa tento rok umiestnila na 32. mieste zo 116 tímov. Obsadila 13. miesto v kategórii mozgolamy v súťaži Expert. V Medzinárodnej cene vojvodu z Edinburghu (DofE) splnila ciele na dosiahnutie bronzovej a striebornej úrovne a pracuje na dosiahnutí najvyššej zlatej úrovne. Bola členka súťažného tímu, ktorý na Veľtrhu podnikateľských talentov získal 2. miesto v kategórii Finančné riadenie a 3. miesto v kategórii Výročná správa.

Marek Hajdík

Marek Hajdík

Je žiakom 3.C. V oblasti prírodných vied sa zúčastnil krajského kola biologickej olympiády, kde bol úspešným riešiteľom.
Na súťaži v stredoškolskej odbornej činnosti v školskom roku 2021/2022 sa umiestnil v krajskom kole na 3. mieste v oblasti matematika, fyzika. Participoval na stredoškolskej odbornej činnosti v šk.roku 2021/2022 v oblasti didaktické technológie, tvorba učebných pomôcok, ktorá vyhrala prvé miesto v celoslovenskom kole. Je členom žiackej školskej rady. Zúčastnil sa programu Akadémia veľkých diel a v neposlednom rade DofE na bronzovej úrovni, DofE na striebornej úrovni a taktiež je aj DofE ambasádor. Hrá na keyboard a klarinet, začal hrať na lesnicu. Je členom Dychovej hudby Mošteňanka. aktívne pomáha pri starostlivosti o zvieratá v lese, teda pomoc pri sušení sena do krmelcov, pri zimnom prikrmovaní, nosení soli do soľníka, pri čistení lesných studničiek a chodníkov. Zúčastňuje sa dobrovoľných akcií pre skrášlenie miestneho prostredia, napríklad zberu odpadu v prírode, čistenia miestnych komunikácií, zveľaďovania obecných budov alebo čistenia obecného potoka.

Karel Procházka

Karel  Procházka

Je žiakom 4.C. Je úspešný riešiteľ Zenit v programovaní (takýto úspech škola v danej oblasti nemala už niekoľko rokov), úspešný riešiteľ Korešpodenčného seminára z informatiky, úspešný riešiteľ PythonCupu s percentilom 91, úspešný riešiteľ iBobor, 100 % úspešnosť v IT Fitness teste 2022, 2x popredné umiestnenie v Expert geniality show, úspešná reprezentácia školy v Olympiáde z anglického jazyka v kategórách 2A a 2B, 2x víťaz celoslovenskej súťaže v anglickom jazyku Expert geniality show, úspešná reprezentácia školy v Olympiáde z anglického jazyka, vzorná reprezentácia školy v Olympiáde v nemeckom jazyku v kategóriách 2A a 2B,úspešný riešiteľ krajského kola matematickej olympiády kategórie A, úspešný riešiteľ slovenských a českých matematických korenšpondenčných seminárov - zviditeľnenie a prezentácia dobrého mena našej školy, redaktor časopisu Rozhľad, grafik dvoch čísel časopisu Rozhľad. Ozvučovanie školských akcií, percentil PFEČ MS: SJL: 95,2 ANJ 95 MAT 97,3. Karel získal ocenenie Osobnosť Gymnázia v roku 2021.

Katarína Bošková

Katarína Bošková

Je žiačkou 4.A. Je aktívna redaktorka TV Rozhľad a časopisu Rozhľad, členka Žiackej školskej rady, pracuje vo výkonnom tíme Rady mládeže Trenčianskeho kraja - kde robí rozhovory s rôznymi osobnosťami, natáča videá, vedie workshopy a vzdelávania na komunikáciu, spätnú väzbu a Európsku úniu, tento rok si urobila trénerský kurz a rozhodcovský kurz aj na medzinárodné súťaže v rope skippingu, bola v organizačnom tíme medzinárodnej konferencie Európskeho parlamentu mladých. 

Medzi jej úspechy patrí postup z krajského kola a Cena poroty na celoslovenskom kole moderátorskej súťaže Sárova Bystrica,
nominácia medzi 10 najlepších redaktorov v kategórii Individuálne príspevky na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero, 2x 3. miesto a 2. miesto v jednotlivých kategóriách na Majstrovstvách Slovenska v rope skippingu a kvalifikácia na majstrovstvá Európy, ktoré budú v lete. Katka získala ocenenie Osobnosť Gymnázia v roku 2021.

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti

Prihlásenie